دی تحریر

ارتباط با ما | مدیریت بزرگترین فروشگاه لوازم اداری

لوازم تحریر و اداری دی تحریر

تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران
خیابان فخر رازی مجتمع منشور دانش فروشگاه دی تحریر

تلفن فروشگاه:
     408   408   66   

تلفن دفتر مرکزی: 86  86  56  66 

صدای مشتری:             90  42  90  66

فکس:                         99  76  92  66

پشتیبانی:             3 _  51   66  90  66

 

پشتیبانی: Admin@DayTahrir.com
مدیریت: Marketing@DayTahrir.com